تیم فوتبال امید 

تیم فوتبال امید

رديف نام و نام خانوادگي سمت
1 اميررضا حسن پور
بازيکن
2 مهیار جباری
بازيکن
3 شایان نعمت زاده
بازيکن
4 مهدی رستمی
بازيکن
5 توحید مرادی
بازيکن
6 محمد خدابنده لو
بازيکن
7 ارشیا عباسی
بازيکن
8 محمد قشقایی
بازيکن
9 سهیل فداکار
بازيکن
10 امیرحسین جدی
بازيکن
11 علی اصغر محمدی
بازيکن
12 امیر مرادی
بازيکن
13 محمد حسین فکری
بازيکن
14 علی خانزادی
بازيکن
15 میلاد سیدپور
بازيکن
16 علیرضا رضایی
بازيکن
17 امیرحسین خدامرادی
بازيکن
18 علی دلیر
بازيکن
19 محمدرضا بالولی
بازيکن
20 محمدرضا احمدی
بازيکن
21 علیرضا کوشکی
بازيکن
22 علی زاهدی
بازيکن
23 مهدی شهرامی
بازيکن
24 رضا مرتضی زاده
سرمربي
25 اميد استوان مربي
26 قدرت روزبهاني سرپرست
27 مهدی جعفری
مربي
28 رضا صادقی
مربي

تبلیغات

Website Security Test