تیم فوتبال امید 

تیم فوتبال امید

رديف نام و نام خانوادگي سمت
1 علیرضا رضایی بازيکن
2 داود فکری بازيکن
3 شایان نعمت زاده بازيکن
4 عماد رفیع یاوری بازيکن
5 حجت علی نقیان بازيکن
6 سید محمدرضا میرحسینی
بازيکن
7 امیرارسلان دلاوری
بازيکن
8 علی محمدی
بازيکن
9 محمد باقری
بازيکن
10 سیدهادی صدری
بازيکن
11 علی دلیر
بازيکن
12 محمد حسین فکری
بازيکن
13 محمدرضا محمودی نیا
بازيکن
14 علیرضا معینی
بازيکن
15 مهدی خزایی
بازيکن
16 مهدی مرادی
بازيکن
17 امیرحسین دلیر
بازيکن
18 رضا علی محمدلو
بازيکن
19 امیر حسین جمشیدی
بازيکن
20 علی شاهد
بازيکن
21 محمدخدابنده لو
بازيکن
22 علیرضا کوشکیi بازيکن
23 امیرحسین ناییج 
بازيکن
24 محمد ضیایی
بازیکن
25 محمد جانی بازیکن
26 قدرت حاجی روزبهانی
سرپرست
27 رضا صادقی
سرمربي
28 حکمت فرهادی
مربي

تبلیغات

Website Security Test