تیم فوتبال جوانان 

تیم فوتبال جوانان

رديف نام و نام خانوادگي سمت
1 علیرضا انصاری بازیکن
2 امین امانی بازیکن
3 امیر حسین اسماعیل زاده  بازیکن
4 حجت علی نقیان بازیکن
5 اکبر اکبرزاده بازیکن
6 علیرضا نویدی بازیکن
7 محمد عرفان کرم بخش بازیکن
8 شایان نعمت زاده بازیکن
9 هومن ربیع زاده بازیکن
10 ارشیا عباسی بازیکن
11 محمد خدابنده لو بازیکن
12 محمدرضا محمودی نیا بازیکن
13 محمد گروسی بازیکن
14 شهاب رشنو بازیکن
15 علی دلیر بازیکن
16 محمد حسین فکری بازیکن
17 امیرحسین حسین پور بازیکن
18 امیرحسین خدامرادی بازیکن
19 رضا رحیمی بازیکن
20 حافظ ناصری بازیکن
21 امیر مهدی جان ملکی بازیکن
22 سعید جمشیدی بازیکن
23 علی حکیمی بازیکن
24 سید مجید نصیری بازیکن
25 سید دانیال رحیم پور بازیکن
26 علیرضا فکریان بازیکن
27 ساسان زمانه بازیکن
28 رضا صادقی سرمربی
29 مهدی عطالو مربی
30 مهرداد حفظی فرد مربی
31 کاووس عزیزی سرپرست

تبلیغات

Website Security Test