تیم فوتبال جوانان 

تیم فوتبال جوانان

رديف نام و نام خانوادگي سمت
1 عرفان نوابی فر
بازیکن
2 علیرضا اردستانی بالایی
بازیکن
3 عماد کلهر
بازیکن
4 محمدرضا یوسفی
بازیکن
5 آرش علیزاده
بازیکن
6 علی میلاجردی
بازیکن
7 میثم شبان
بازیکن
8 امیر محمدی
بازیکن
9 حسین رنجبر
بازیکن
10 ابوالفضل سلیمانی
بازیکن
11 سید دانیال رحیم پور دورکی   بازیکن
12 مصطفی هاشمی
بازیکن
13 رضا جانی نژاد
بازیکن
14 امیر جعفری
بازیکن
15 محمد رضا باقری
بازیکن
16 علیرضا ادهمی
بازیکن
17 محمد جلیل مجنونی
بازیکن
18 امیرحسین عزیزی
بازیکن
19 شروین رضایی
بازیکن
20 جواد جوکار
بازیکن
21 امیرمحمد بهر مند بازیکن
22 میلاد ایمن تراج
بازیکن
23 شهاب دهقانیان
بازیکن
24 میثم بوخت
بازیکن
25 علی بابایی
بازیکن
26 علیرضا اسد آبادی
بازیکن
27 حسین حاجی زاده
ازیکن
28 ایمان رزاقی راد
سرمربی
29 فرهاد خانگلی
مربی
30 علی اکبر عزیزی منش
سرپرست
31 علی باقری
مربی

تبلیغات

Website Security Test