تیم فوتبال نوجوانان 

تیم فوتبال نوجوانان

رديف نام و نام خانوادگي سمت
1 محمدمهدی دشتکرد
بازیکن
2 شایان غیاثی
بازیکن
3 سبحان ابوترابی
بازیکن
4 حمیدرضا پوراسماعیل
بازیکن
5 امین مهدی زاده
بازیکن
6 سالار حبوباتی
بازیکن
7 محمدرضا فرهانی بازیکن
8 فرزان ملکی نژاد
بازیکن
9 امیرحسین حیدری
بازیکن
10 رضا جعفری
بازیکن
11 مبین اکده
بازیکن
12 امیر پورموسوی
بازیکن
13 احمدرضا تقی زاده
بازیکن
14 امیرحسین رحیمی
بازیکن
15 حامد شاکری
بازیکن
16 علیرضا اکبری
بازیکن
17 امیر دجله طلب
بازیکن
18 کمیل درخوش فلاح
بازیکن
19 رامین نجف پور
بازیکن
20 اپویا ایرجی
بازیکن
21 سینا کوهی
بازیکن
22 عرفان پورعلی
بازیکن
23 اشکان قربانی
بازیکن
24 علی انصافی
بازیکن
25 علی اکبر رنجبر
بازیکن
26 محمد حسین هاشمی
بازیکن
27 آرمان خرمی پور
بازیکن
28 علی طهماسبی
سرمربی
29 مهدی عطالو
مربی
30 مهدی آذرکمان
مریی
31 فرزاد رادبوی سرپرست
32 مهدی فلاح
مربی

تبلیغات

Website Security Test