تیم فوتبال نونهالان 

تیم فوتبال نونهالان

رديف نام و نام خانوادگي سمت
1 معراج رحیمی
بازیکن
2 مهدی خدایاری
بازیکن
3 یاسین جعفری
بازیکن
4 محمدرضا صلاحی
بازیکن
5 آرام نظری
بازیکن
6 محمدحسین بی طرف
بازیکن
7 محمدرضا کوشکی
بازیکن
8 عارف نوبخت
بازیکن
9 محمدرضا شاهرخ آبادی
بازیکن
10 عرشیا کریمی
بازیکن
11 حجت خوشبختی
بازیکن
12 مهیار محرم زاده
بازیکن
13 سهیل ایازی
بازیکن
14 علیرضا کرمی
بازیکن
15 علی اصغر شیخ الاسلامی
بازیکن
16 علیرضا ولیانی
بازیکن
17 امیررضا قبادزاده
بازیکن
18 سعید نزهتی
بازیکن
19 محمدکیا میرشاهی
بازیکن
20 آریا حسینی
بازیکن
21 مهدی آراء
بازیکن
22 محمدجواد عبدالله زاده
بازیکن
23 آرین صادقی
بازیکن
24 عرفان جاوی
بازیکن
25 سمیر حبوباتی
بازیکن
26 شاهرخ قربانی
بازیکن
27 مانی شریف نژاد
بازیکن
28 حسین پویایی
بازیکن
29 معین کیا
بازیکن
30 روزبه مددی سرمربی
31 سید حسین حسینی
مربی
32 خشایار مولایی
مربی
33 حسین ذگردی
مربی

تبلیغات

Website Security Test