زورخانه

این سالن بصورت کاملاً مجزا و اختصاصی در اختیار ورزشکاران باستانی می باشد. این زورخانه یکی از قدیمیترین زورخانه های تهران بحساب می آید .

Website Security Test