زمین چمن مصنوعي شماره 1

این زمین برای تمرینات تیمهای پایه و برگزاری مسابقات داخلی استفاده می شود و در کنار این نیز تیمهای مختلف گروه صنعتی ایران خودرو از این زمین جهت انجام تمرینات بصورت مستمر استفاده می نمایند. این زمین دارای رختکن های مجزا و سکوی مبله جهت تماشاگران می باشد.

Website Security Test